gallery/logo ltk_transparent
gallery/itf_official_logo

1. novembrī Latvijas Tekvon-Do federācija piedalījās ITF asamblejā, kur tika prezentēta oficiālā tiešsaistes ITF platforma ar integrētu datu bāzi. Mēs esam pateicīgi Antonam Arhipovam kungam par sniegtajiem materiāliem un apmācību.

ITF Data Protection Assembly (tiešsaistes konference, novembris 2020)​​​​​​​

gallery/4_2_390