gallery/logo ltk_transparent
gallery/itf_official_logo
gallery/logo ltk_transparent
gallery/taekwondo_logo

Nosaukums

Biedrība "LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJA"

Oficiālā logo

 

 

 

 

 

 

Dibināšanas datums

1989.g. 9. septembrī

Reģistrācijas numurs

40008023321

Atzīšanas datums

LSFP, 10.06.2019

Atzīšanas apliecība

Nr. 96

Adrese

Liepājas iela 3b, Rīga, LV-1002

E-pasts

Banka

A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA

LV17UNLA0050011515512

UNLALV2X

Sadarbība ar

Darbības mērķi

1. Tekvon-do ITF sporta veida, tā saistīto pamatdisciplīnu attīstība Latvijas Republikā atbilstoši sporta organizēšanas tradīcijām, kā arī vispārīgo un tiesisko pamatu prasībām.
2. Augstas klases sportistu, kvalificētu treneru un tiesnešu sagatavošana, starptautisku, republikānisku un citu sacensību organizēšana, sporta un fiziskās kultūras, personības harmoniskas attīstības un veselīga dzīves veida propaganda.

informācija par ltf

gallery/plakat_a2_eng_2021_web