Biedrība  Latvijas Tekvon-do federācija

reģ.Nr. 40008023321

Liepājas iela 3b, Rīga, LV1002, LATVIJA

t. +371- 29510010

[email protected]

 

A/S SEB banka

UNLALV2X

LV17UNLA0050011515512