gallery/logo ltk_transparent
gallery/itf_official_logo

LTF KOMISIJAS SASTĀVS

Nosaukums

Komisijas vadītājs

Komisijas locekļi

Atestācijas komisija

Vjačeslavs Semenkovs (8 Dan)

Armands Šļars (3 Dan); Georgijs Kalugins (3 Dan)

Tiesniešu komisija

Jurijs Jeršovs (6 Dan)

Polina Medvedeva (3 Dan); Aleks. Trundajevs (1 Dan)

Sacensību komisija

Armands Šļars (3 Dan)

Vladimirs Siharulidze (1 Dan); Svetlana Semenkova

Revīzijas komisija

Šarmena Lukaševiča (1 Dan)

Jurijs Reinvalds (1 Dan)

Izglītības komisija

Sergejs Saulite (5 Dan)

Valerijs Zaharovs; Svetlana Semenkova