gallery/logo ltk_transparent
gallery/itf_official_logo

LTF VESTŪre

Latvijas Tekvon-do federācija (LTF) ir vienīgā tekvon-do federācija Latvijā, kuru ir atzinusi ITF un LSFP, un tā ir atbildīga par tekvon-do attīstību valstī, kā arī tai ir tiesības pārstāvēt Latviju ITF un citās sporta institūcijās. LTF pieder ekskluzīvas tiesības organizēt un vadīt visu līmeņu tekvon-do ITF sacensības.